flash-stopklatka
 
 
logo
DotPay
Tytuł

Angielski dla seniorów. Kurs podstawowy 1. Podręcznik + Płyta CD-audio

img

posłuchaj
icopdf
poczytaj
Język angielski
Poziom podstawowy
Grupa wiekowa dorośli
Nośniki Książka drukowana (184 str, oprawa karton) + CD-audio (czas trwania: 77 min.)
Cena katalogowa: 34,90 PLN
w naszym sklepie: 34,90 PLN
Opis To specjalnie opracowany kurs dla osób 50+, które zaczynają naukę angielskiego od podstaw. Można z niego korzystać samodzielnie lub uczyć się w grupie z nauczycielem.

Podręcznik z ćwiczeniami odpowiednio przystosowany do możliwości osób w dojrzałym wieku zawiera wszystkie potrzebne wyjaśnienia oraz wskazówki, jak najlepiej korzystać z książki. W każdej lekcji nauka nowych słów i zwrotów, dialog lub tekst, przejrzyste wyjaśnienia gramatyczne z przykładami i tabelami, tworzenie wypowiedzi w sytuacjach, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa w kontekście oraz powtórki. Kończąca każdą lekcję Tabela wyników pozwala sprawdzić postępy w nauce po wykonaniu wszystkich ćwiczeń.

Dodatkowo w podręczniku sekcje:

Pamiętaj! – zwracające uwagę na wyjątki językowe, szczególne przykłady użycia gramatyki czy często mylone słowa i zwroty.

Dobra rada! – sugerujące różne ćwiczenia językowe ułatwiające zapamiętywanie nowego słownictwa.

Wyjaśnienia gramatyczne! – ułatwiające zrozumienie zagadnień gramatycznych niezbędnych do tworzenia zdań w języku angielskim.

Słowniczek i Tabela czasowników nieregularnych – przydatne podczas wykonywania zadań w podręczniku i ćwiczeniach.

Integralną częścią podręcznika jest płyta CD Audio, z którą każdy może łatwo uczyć się wymowy oraz ćwiczyć rozumienie ze słuchu w specjalnie opracowanych ćwiczeniach do dialogów. Odpowiednie tempo nagrań oraz nagrane tłumaczenia wszystkich słów, zwrotów i zdań ułatwiają zapamiętywanie nowego materiału.

W skład kursu Angielski dla seniorów. Kurs podstawowy 1 wchodzą również:

Ćwiczenia zawierające zestaw zadań do każdej lekcji; urozmaicone ćwiczenia utrwalają materiał z podręcznika, uczą wykorzystywania gramatyki do tworzenia zdań i pytań, sprawdzają opanowanie poznanego słownictwa.

Zestaw nauczyciela zawierający wyjaśnienia metodyczne, zestawienie materiału kursu, dodatkowe ćwiczenia powtórkowe oraz testy z nagraniami (całość na płycie CD-R).
Materiał kursu Lekcja 1. Hello – Powitania i zwroty grzecznościowe / Czasownik to be
Lekcja 2. Are you happy? - Liczebniki / Pytania i zdania przeczące z czasownikiem to be
Lekcja 3. My name’s Peter – Dane osobowe / Państwa i narodowości / Zaimki my, your, his, itd.
Lekcja 4 . My family – Rodzina / Zawody / Liczba mnoga rzeczowników
Lekcja 5. Everyday life – Praca i życie codzienne / Dni tygodnia i pory dnia / Czas teraźniejszy prosty
Lekcja 6. Free time – Czas wolny / Miesiące i pory roku / Pytania w czasie teraźniejszym
Lekcja 7. My home – Dom i miejsce zamieszkania / Zwrot there is / there are
Lekcja 8. It’s a nice day today – Pogoda / Czas teraźniejszy ciągły
Lekcja 9. Can you help me? – Zakupy i jedzenie / Prośby i pytania o pozwolenie / Czasownik can / Zwrot would like
Lekcja 10. She is beautiful – Wygląd i cechy charakteru / Części ciała / Czasownik have got
Lekcja 11. Last holiday – Określenia czasu i podawanie godziny / Czas przeszły
Lekcja 12. Let’s go to the cinema – Składanie propozycji / Umawianie spotkania

 

Zadaj pytanie

Twój e-mail:
Treść listu:

Valid XHTML 1.0 Strict


Copyright © 2005-2006 DIM - Nauka i Multimedia.
Opracowanie© 2005-2006 Softrise