flash-stopklatka
 
 
logo
DotPay

Listen & Learn On - line

Ucz się razem z nami. Co tydzień nowa lekcja. Słuchaj i powtarzaj, a szybko nauczysz się i utrwalisz przydatne słowa i zwroty.


Temat tygodnia - Responsibilities

W ostatniej lekcji przed wyjazdem do pracy kilka przydatnych zwrotów związanych z ustalaniem obowiązków.
A za tydzień zaczynamy wakacje!!! W kolejnych lekcjach słuchaj i naucz się przydanych słów i wyrażeń do wykorzystania w różnych sytuacjach na wakacjach.


supervisor
posłuchaj
przełożony
Who’s my supervisor?
posłuchaj
Kto jest moim przełożonym?
to work alone
posłuchaj
pracować samodzielnie
Do I work alone?
posłuchaj
Czy pracuję samodzielnie?
to start with
posłuchaj
zaczynać od
What do I start with?
posłuchaj
Od czego zaczynam?
hourly workload
posłuchaj
norma na godzinę
What’s the hourly workload?
posłuchaj
Jaka jest norma na godzinę?
responsible
posłuchaj
odpowiedzialny
What am I responsible for?
posłuchaj
Za co jestem odpowiedzialny?

Valid XHTML 1.0 Strict


Copyright © 2005-2006 DIM - Nauka i Multimedia.
Opracowanie© 2005-2006 Softrise